Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 3, zmiana terminu składania i otwarcia ofert