Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp (1)