Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (znak sprawy: ZP-250-2-2017-pojemniki)

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (znak sprawy: ZP-250-2-2017-pojemniki)

Ogłoszenie o zamówieniu DUUE

SIWZ

Formularz JEDZ

JEDZ XML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DUUE

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DUUE 2

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp