Załącznik nr 4 dla części 1, 5 i 15 – po zmianach

Załącznik nr 4 dla części 1, 5 i 15 - po zmianach