Informacja art. 92 ust. 2 ustawy Pzp – w części 3 zamówienia