Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – wzór opakowania kartonowego