Przetarg nieograniczony na dostawę czekolad i herbatników (znak sprawy: ZP-7-2018)

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
 
Przetarg nieograniczony na dostawę czekolad i herbatników (znak sprawy: ZP-7-2018)
 
Termin składania ofert upływa dnia  30.10.2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2018 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy: