Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu