Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki honorowej Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki honorowej Zasłużony Honorowy Dawca Krwi