Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi