W sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność w rodzaju stacjonarnei całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami

W sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność w rodzaju stacjonarnei całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami