Szczegółowy tryb przekształcania wojewódzkich stacji krwiodawstwa w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Szczegółowy tryb przekształcania wojewódzkich stacji krwiodawstwa w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa