Określenie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi

Określenie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi