Plan postępowań powyżej 30 000 euro w 2020 r. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

Plan postępowań na rok 2020 .