Plan postępowań powyżej 30 000 euro w 2017 r. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

Plan postępowań powyżej 30 000 euro w 2017 r. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

Plan postępowań na rok 2017