Ogłoszenie o sprzedaży samochodu IVECO 50C13 Turbo Daily E3 2004 r. do dnia 20-11-2017 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu  IVECO 50C13 Turbo Daily E3 2004 r.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 20-11-2017 r. do godziny 1200 szczegóły w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1

Wzór – umowa kupna sprzedaży