Ogłoszenie o sprzedaży Przyczepy Specjalnej wyposażonej w agregat prądotwórczy

Ogłoszenie o sprzedaży Przyczepy Specjalnej wyposażonej w agregat prądotwórczy

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 26-03-2018 r. do godziny 1200 szczegóły w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1
Wzór – umowa kupna sprzedaży

Przyczepa- zdjęcia