Ogłoszenie o sprzedaży Przyczepy Specjalnej wyposażonej w agregat prądotwórczy

Ogłoszenie o sprzedaży Przyczepy Specjalnej wyposażonej w agregat prądotwórczy

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 31-03-2017 r. do godziny 1200 szczegóły w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 – ogloszenie przyczepa specjalna