Dzierżawa dwóch zgrzewarek do jałowego łączenia drenów, wraz z dostawą materiałów zużywalnych w ilości 20 000 zgrzewów (znak sprawy: ZP-250-3-2017)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Pismo art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp