strona główna

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: ZESTAWY DO POBIERANIA OSOCZA METODĄ AFEREZY ZP-5/2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
ZESTAWY DO POBIERANIA OSOCZA METODĄ AFEREZY ZP-5/2024

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „ Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego” ZR-64/2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego” ZR-64/2024

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.06.2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.06.2024

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Dostawę materiałów medycznych i drobnego sprzętu jednorazowego użytku”. ZP-4/2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„Dostawę materiałów medycznych i drobnego sprzętu jednorazowego użytku”. ZP-4/2024

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:„ Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń parametrów biochemicznych w surowicy i osoczu ludzkim na posiadanym analizatorze Indiko wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi, kalibratorami i akcesoriami.” ZR-60/2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń parametrów biochemicznych w surowicy i osoczu ludzkim na posiadanym analizatorze Indiko wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi, kalibratorami i akcesoriami.” ZR-60/2024

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:„ Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z analizatorem back-up z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych” ZP-3/2024

Zaproszenie do udziału w postępowaniu:
„ Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z analizatorem back-up z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych” ZP-3/2024

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej