Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”. Postępowanie znak: ZZP-50/21

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”. Postępowanie znak: ZZP-50/21

Dokumentacja sprawy