Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Modernizację kotłowni gazowej i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu ”. ZP-02/2020

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Modernizację kotłowni gazowej i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu ”.  ZP-02/2020

Dokumentacja sprawy