Zaproszenie do złożenia oferty: „Zestaw do kwaśnej elucji”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do złożenia oferty: 
 „Zestaw do kwaśnej elucji”

Dokumentacja do sprawy:

Załącznik 1