Władze

Regionalnym Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dominik Purgal Dyrektor Regionalnego Centrum powołany przez Ministra Zdrowia.

Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum bezpośrednio lub przy pomocy swoich zastępców oraz pełnomocników.

Zastępcą Dyrektora d/s medycznych RCKiK jest lek. med. specjalista transfuzjologii klinicznej Krzysztof Radziejowski.