strona główna

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu IVECO 50C13 Turbo Daily E3 2004 r. do dnia 09-06-2017 r. do godziny 1200

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu  IVECO 50C13 Turbo Daily E3 2004 r.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 09-06-2017 r. do godziny 1200 szczegóły w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 -ogłoszenie iveco

: : czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych. Termin składania ofert 19.05.2017 r. godz. 12:00

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do złożenia oferty na :
 
sprzedaż i dostawę materiałów biurowych.
 
 
 
 
 
 

: : czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych.

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do złożenia oferty na :
 
sprzedaż i dostawę materiałów biurowych.
 
 
 
 

: : czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (znak sprawy: ZP-250-2-2017-pojemniki)

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu:

 

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (znak sprawy: ZP-250-2-2017-pojemniki)

Ogłoszenie o zamówieniu DUUE

SIWZ

Formularz JEDZ

JEDZ XML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DUUE

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DUUE 2

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp

: : czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na „Materiały wykorzystywane do oznaczenia antygenu HLA B27 i wykonywania testu limfocytotoksycznego”

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do złożenia oferty na :
 
Materiały wykorzystywane do oznaczenia antygenu HLA B27 i wykonywania testu limfocytotoksycznego
 

: : czytaj dalej

Strona 2 z 1012345...10...Ostatnia »