Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dostawę, instalację i uruchomienie: zamrażarki szokowej do mrożenia osocza , zgrzewarek dielektrycznych stacjonarnych i przenośnych” ZP-3/2019.

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
 

„Dostawę, instalację i uruchomienie: zamrażarki szokowej do mrożenia osocza , zgrzewarek dielektrycznych stacjonarnych i przenośnych”  ZP-3/2019.

 

: : czytaj dalej

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr. Konrada Vietha w Radomiu
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na:

 

„WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO „

 

ogłoszonego przez:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
z siedzibą Al. Jerozolimskie 155
link do dokumentacji poniżej :

Dokumentacja

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Wykonywanie badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV dla 24 000 donacji krwi metodą biologii molekularnej (NAT) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu” ZP-2/2019

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
 
„Wykonywanie badań RNA HCV, DNA HBV i RNA HIV dla 24 000 donacji krwi metodą biologii molekularnej (NAT) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu” ZP-2/2019.
 

 

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV lub HCV Ag/Ab, testów HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych, niezbędnych do wykonania badań dla liczby 50 000 donacji wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych”. (Znak sprawy: ZP-1-2019)

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
 
„ Dostawę jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV lub HCV Ag/Ab, testów HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych, niezbędnych do wykonania badań dla liczby 50 000 donacji wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych”.  (Znak   sprawy: ZP-1-2019)
 
Termin składania ofert upływa dnia  28.01.2019 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2019 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy:
 
 

: : czytaj dalej

Strona 2 z 212