Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:„Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:

„Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu” – znak sprawy ZR-165/2018

Termin składania ofert upływa dnia  18.12.2018 r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2018 r. o godzinie 10:15.
Dokumentacja do sprawy:

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego” znak sprawy ZR-158/2018

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego”  znak sprawy   ZR-158/2018
 
Termin składania ofert upływa dnia  17.12.2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2018 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy:

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Sprzedaż i dostawę środków do mycia i dezynfekcji ” ZR-153/2018

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Sprzedaż i dostawę środków  do mycia i dezynfekcji ” ZR-153/2018
 
Termin składania ofert upływa dnia  27.11.2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2018 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy:

: : czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na „Dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej” (znak sprawy: ZP-8-2018)

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
„Dostawę  zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej”  (znak  sprawy: ZP-8-2018)
Termin składania ofert upływa dnia  19.11.2018 r. o godzinie 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2018 r. o godzinie 9:15.
Dokumentacja do sprawy:
 
 
 

: : czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę czekolad i herbatników (znak sprawy: ZP-7-2018)

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:
 
Przetarg nieograniczony na dostawę czekolad i herbatników (znak sprawy: ZP-7-2018)
 
Termin składania ofert upływa dnia  30.10.2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2018 r. o godzinie 12:15.
Dokumentacja do sprawy:
 
 
 
 
 
 

 
 

: : czytaj dalej

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkswagen Touran 2008

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Volkswagen Touran 2008

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 25-10-2018 r. do godziny 1000 szczegóły w ogłoszeniu.

Ogloszenie

Zalącznik 1

Umowa- wzór

: : czytaj dalej

Strona 1 z 212