Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Zakup i dostawa wirówki do krwi wraz z komputerem i oprogramowaniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu”.

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Zakup i dostawa wirówki do krwi wraz z komputerem i oprogramowaniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu”. ZP-7/2019

 

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Wirówka do krwi wraz z komputerem i oprogramowaniem” ZP-6/2019

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dostawę nakłuwaczy jednorazowych”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu

 zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Dostawę nakłuwaczy jednorazowych” ZR-68/2019

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Remont części pomieszczeń Siedziby Głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:

 

„Remont części pomieszczeń Siedziby Głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42”. ZP-5/2019

 

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Remont części pomieszczeń Siedziby Głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:

 

„Remont części pomieszczeń Siedziby Głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu. 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42”. ZP-4/2019

 

: : czytaj dalej

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu na:

„Dzierżawę aparatury do redukcji patogenów wraz z zestawami do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w Koncentratach Krwinek Płytkowych” ZR-49/2019.

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Strona 1 z 212