Ogłoszenie o sprzedaży Przyczepy Specjalnej wyposażonej w agregat prądotwórczy

Ogłoszenie o sprzedaży Przyczepy Specjalnej wyposażonej w agregat prądotwórczy

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 24-04-2018 r. do godziny 1000 szczegóły w załączniku nr 1.

Załącznik 1
Wzór – umowa kupna sprzedaży
Przyczepa – zdjęcia

: : czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na „Zakup zamrażarki do głębokiego mrożenia wraz z dostawą, instalacją, kwalifikacją (walidacja) do użytku, szkoleniem pracowników.

Przetarg nieograniczony na „Zakup zamrażarki do głębokiego mrożenia wraz z dostawą, instalacją, kwalifikacją (walidacja) do użytku, szkoleniem pracowników.

Termin składania ofert upływa dnia  16 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00

Ogłoszenie

Umowa – Wzór


Informacja o ilości środków

Protokół z otwarcia ofert

: : czytaj dalej