Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu energetycznego poprzez przebudowę rozdzielni głównej, montaż układu SZR budowę i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 42″ ZP-5/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:
„Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu energetycznego poprzez przebudowę rozdzielni głównej, montaż układu SZR budowę i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, ul. B. Limanowskiego 42″ ZP-5/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Remont schodów zewnętrznych budynku siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu” ZR-154/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:
„Remont schodów zewnętrznych budynku siedziby
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu” ZR-154/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych ” ZR-130/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:
„ Dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych ” ZR-130/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu” ZR-121/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„ Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu” ZR-121/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych” ZP-4/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych”  ZP-4/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV lub HCV Ag/Ab, testów HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych, niezbędnych do wykonania badań dla liczby 50 000 donacji wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych”. ZP-3/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„ Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV lub HCV Ag/Ab, testów HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych, niezbędnych do wykonania badań dla liczby 50 000 donacji wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych”. ZP-3/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Strona 1 z 3123