Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu” ZR-121/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„ Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu” ZR-121/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych” ZP-4/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych”  ZP-4/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV lub HCV Ag/Ab, testów HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych, niezbędnych do wykonania badań dla liczby 50 000 donacji wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych”. ZP-3/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„ Dostawa jakościowych testów markerów wirusowych tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV lub HCV Ag/Ab, testów HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema pallidum, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych, niezbędnych do wykonania badań dla liczby 50 000 donacji wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych”. ZP-3/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:„ Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na konserwacji i naprawie komory chłodzenia, komory mrożenia oraz klimatyzatorów .” ZR-86/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„ Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na konserwacji i naprawie komory chłodzenia, komory mrożenia oraz klimatyzatorów .” ZR-86/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „ Sprzedaż, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego.” ZR-69/2021

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„ Sprzedaż, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego.”  ZR-69/2021

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na: „Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”. Postępowanie znak: ZZP-50/21

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

„Sukcesywna dostawa pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”. Postępowanie znak: ZZP-50/21

Dokumentacja sprawy

: : czytaj dalej

Strona 1 z 212