Zaproszenie do złożenia oferty na „Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby RCKiK im. dr K. Vietha w Radomiu”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu: 
„Sprzątanie i utrzymanie czystości siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu”  

Dokumentacja do sprawy:

Ogłoszenie
Załącznik_1
Załącznik_2
Załącznik_3   Załącznik_3.doc
Załącznik_4

: : czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na „Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi”

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu: 
 „Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi”

Dokumentacja do sprawy:

Załącznik 1

: : czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na „Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów krwinek czerwonych”.

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
 
zaprasza do udziału w postępowaniu: 
„Odczynniki monoklonalne i poliklonalne do oznaczania antygenów krwinek czerwonych”

Dokumentacja do sprawy:

Załącznik 1
Załącznik 2

: : czytaj dalej